Đề thi giao dịch viên của SCB (đầu năm 2009)

, , ,
Đề thi giao dịch viên của SCB (Thời gian: đầu năm 2009) Câu 1: Anh/ chi hãy nêu những sai sót trong các bút toán dưới đây. Hạ... Đọc tiếp