Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền - DCF

0 bình luận , , ,
Discounted cash flow method Bên cạnh định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức thì phương pháp chiết khấu dòng tiền được ... Đọc tiếp

Từ Rủi ro đến Hệ số Beta - Rủi ro hệ thống & phi hệ thống

0 bình luận ,
Rủi ro hệ thống & phi hệ thống - Nó là gì, đại lượng bằng chỉ số nào?. Bài viết này nhằm làm rõ vấn đề này, dành cho ai muốn tìm hiểu về... Đọc tiếp

File Excel định giá trái phiếu (DEMO)

0 bình luận ,
File Excel định giá trái phiếu Phiên bản DEMO TẢI VỀ (Dung lượng: 370 Kb / Dạng file: .RAR ) (Những gì còn đọng lại sau khóa... Đọc tiếp

Định giá Trái phiếu

0 bình luận
Định Giá Trái Phiếu Campbell R. Harvey Dịch Viên: Nhân Thụy 1. Giới Thiệu Bạn muốn nhận được $100 ngay hôm nay hay vào năm tới... Đọc tiếp